„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Podologia

Cele studiów

Podologia jest nauką zajmująca się badaniem, diagnozowaniem i leczeniem wad, zniekształceń  i zaburzeń funkcji stóp. Zaliczana do nauk medycznych obejmuje swym zakresem pogranicze nauk dermatologicznych, kosmetologicznych (pedicure), ortopedycznych i fizjoterapeutycznych

11

 

 

 

 

 


Podolog samodzielnie diagnozuje zmiany patologiczne na stopach i przeprowadza odpowiednie zabiegi lub kieruje pacjenta do lekarza specjalisty, jeśli zdiagnozowane zmiany wymagają interwencji chirurgicznej.

Ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu „podologia”, wyposaża absolwenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na:

 • rozpoznanie chorób i wad stóp,
 • diagnozowanie, planowanie i przeprowadzanie terapii podologicznej,
 • zaprojektowanie indywidualnej wkładki ortopedycznej,
 • udzielenie pacjentowi wskazówek dotyczących pielęgnacji stóp i nóg,
 • stosowania specjalistycznych preparatów kosmetycznych i podstawowych środków farmaceutycznych,
 • wykonywanie zabiegów leczniczych, korekcyjnych i pielęgnacyjnych odciążających szczególnie zagrożone miejsca.

Adresaci

 • absolwenci kosmetologii,
 • absolwenci fizjoterapii,
 • absolwenci kierunków studiów medycznych: pielęgniarki i położne,
 • absolwenci innych kierunków medycznych i około-medycznych,
 • absolwenci AWF,
 • absolwenci szkół wyższych I i II - go stopnia prowadzących działalność w zakresie usług kosmetycznych i SPA,
 • promotorzy zdrowia,

Biorąc pod uwagę rozwój podologii, deficyt na rynku, na specjalistów z tej dziedziny,  oraz zapotrzebowanie na leczenie chorób stóp, ukończenie tej specjalności znacznie zwiększy atrakcyjność absolwenta na rynku pracy i ułatwi znalezienie satysfakcjonującej pracy.

Studenci nabywają kompetencji do wykonywania zabiegów związanych z:

 • wrastającymi paznokciami, usuwaniem hiperkeratozy i modzeli,
 • rekonstrukcji uszkodzonej płytki paznokciowej,
 • zakładania klamer korygujących,
 • ortotyki,
 • stosowania drenażu limfatycznego kończyn dolnych, a także innych technik masażu poprawiających kondycję stóp
  i nóg.

Z powodu rozpowszechniania się chorób cywilizacyjnych, takich jak: cukrzyca, przewlekła choroba żylna, miażdżyca, deformacje postawy ciała i stóp, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu podologii. Absolwent tego kierunku będzie umiał pielęgnować stopę zdrową, rozpoznać występujące schorzenia, zastosować właściwe zabiegi pielęgnacyjno – lecznicze lub skierować pacjenta do lekarza oraz właściwie przeprowadzać edukację i promocję zdrowia.

Studia podyplomowe podologia pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu diagnostyki, leczenia
i profilaktyki chorób kończyn dolnych, a także pielęgnacji stóp.

Zajęcia odbywają się co drugi weekend (sobota,niedziela)
Semestralne czesne: 2000 zł
Studia podyplomowe trwają dwa semestry.

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie podologii kosmetologicznej lub klinicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 XII 2008 r.

12

 

 

 

 

 


Absolwent Podologii  będzie przygotowany  do pracy w:

 •   ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej,
 •   gabinetach podologicznych i kosmetycznych,
 •   gabinetach pedicure,
 •   sanatoriach, domach opieki społecznej i hospicjach,

Program studiów

 • Anatomia i fizjologia kończyny dolnej
 • Mikrobiologia
 • Ortopedia i biomechanika
 • Dermatologia
 • Diabetologia
 • Kosmetologia pielegnacyjna kończyny dolnej
 • Podologia
 • Gerontologia
 • Flebologia
 • Biologia ran
 • Ortotyka
 • Dietetyka
 • Masaż

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wywodzącą się z: Uniwersytetu Medycznego Łodzi, Lublina oraz Warszawy.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 255 godzin dydaktycznych, z przewagą zajęć praktycznych.

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com