„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy chce podjąć pracę związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy (w służbie BHP, PIP) i w wielu innych dziedzinach związanych z ochroną człowieka w środowisku pracy.

 

Liczba godzin: 220

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie (sob,/niedz.)

Czesne: 1000 zł

 

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie uczestników, według standardów europejskich, do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do pracy w służbie BHP w aspekcie zaznajomienia z podstawami i metodami analizy i oceny ryzyka zawodowego, przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy a także ich eliminowania i zmniejszenia.

Przykładowe przedmioty:

 • Prawna ochrona pracy
 • Fizjologia pracy
 • Psychologia pracy
 • Socjologia pracy
 • Ergonomia
 • Ocena ryzyka zawodowego i zarządzanie bhp
 • Zagrożenia urazowe – mechaniczne, elektryczne w tym elektryczność statyczna i pola elektromagnetyczne
 • Zagrożenia chemiczne, pozostałe fizyczne i biologiczne w środowisku pracy
 • Zasady stosowania ochron indywidualnych
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ich dokumentowanie
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty bhp
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesie projektowania, oceny i użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com