„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Biuro Karier

Fotolia_6135219_XSEuropejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu pragnie, aby studenci otrzymali wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. W związku z tym Uczelnia prowadzi zajęcia laboratoryjne jak i pomaga studentom w znalezieniu praktyk. Możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy, poznanie systemu pracy jak i zaprezentowanie własnej osoby pracodawcy sprawi, iż studenci będą z większą efektywnością poruszali się po rynku pracy. Naszym celem jest promocja zawodowa studentów i absolwentów!

Studenci naszej Uczelni mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych. Komórką organizacyjną uczelni odpowiedzialną za organizację praktyk jest Biuro Karier. 
Praktyki i ich przebieg związane są ze specjalnością studenta. Realizowane są zgodnie z planami praktyk.

Studenci studiów dziennych do odbycia praktyki potrzebują  skierowania oraz porozumienia, które zawiera się pomiędzy Uczelnią a firmą w której student odbywa praktyki. Dokumenty oraz dziennik praktyk dostępne są w siedzibie Biura Karier, a ich wzór dostępny jest poniżej. Aby praktyki mogłyby być zaliczone, student musi przedstawić wypełniony dziennik praktyk wraz z pieczątkami. Bez dziennika praktyk praktyki nie będą zaliczane. Student wypełnia go samodzielnie.

Studenci studiów zaocznych, mogą być zwolnieni z odbywania praktyk, jeżeli pracują w zawodzie, który pokrywa się z kierunkiem studiów. Praca zarobkowa musi być wykonywana w okresie nauki. Kopia umowy o pracę powinna być złożona w dziekanacie.


Zobacz także:

 


Zapraszamy również do obejrzenia wykładu "Reforma emerytalna w polskich realiach społeczno-gospodarczych".

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com