„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Opłaty

Wysokość opłat dla studentów przyjętych na studia I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017:

Opłaty za studia prosimy dokonywać na:

Konto uczelni

PKO BP O/RADOM:  80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

lub 

bezpośrednio w kasie uczelni 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

i sobota, niedziela w godzinach 9.00 - 13.00

STUDIA I STOPNIA

Rok akademicki: 2016/2017
Opłata rekrutacyjna: 200 zł
Promocja! Zniżka 10% w czesnym dla osób powyżej 40 lat!

Architektura i Urbanistyka

Budownictwo

Studia stacjonarne czesne od 900 zł  Studia niestacjonarne czesne od 1500 zł

 

Budownictwo ogólne
Budownictwo komunikacyjne
Budownictwo energooszczędne

Studia stacjonarne czesne od 900 zł  Studia niestacjonarne czesne od 1500 zł


Filologia

Pedagogika specjalna

Filologia angielska
Filologia rosyjska

Logopedia
Wczesne wspomaganie rozwoju
Tyflopedagogika
Surdopedagogika
Oligofrenopedagogika

Studia stacjonarne czesne od 1800 zł
Studia niestacjonarne czesne od 1700 zł

Studia stacjonarne czesne od 900zł
Studia niestacjonarne czesne od 1500zł


Zarządzanie 

Zdrowie publiczne

Zarządzanie finansami i rachunkowość
Zarządzanie firmą
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Informatyka w zarządzaniu

Zarządzanie w ochronie zdrowia
Gastronomia i dietetyka
Body fitness i kosmetologia
Ratownik medyczny
Odnowa biologiczna
Higiena stomatologiczna

Studia stacjonarne czesne od 600zł
Studia niestacjonarne czesne od 1500zł

Studia stacjonarne czesne od 900zł
Studia niestacjonarne czesne od 1600zł


Bezpieczeństwo wewnętrzne

 Ratownictwo medyczne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo informatyczne
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe

Studia niestacjonarne czesne od 1500zł

 

 

 

Studia niestacjonarne czesne 2500zł

 

Wysokość czesnego jest zróżnicowana w zależności od specjalności a także systemu i roku studiów. Możliwa płatność czesnego w ratach.

STUDIA II STOPNIA

Rok akademicki: 2016/2017

Zdrowie Publiczne

Studia stacjonarne czesne od 2000 zł
Studia niestacjonarne czesne od 1800 zł

Opłata rekrutacyjna 200 zł
Opłata wpisowa 0 zł
Promocja! Zniżka 10 % w czesnym dla osób powyżej 40 roku życia!

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Wysokość czesnego  za 1 semestr nauki na poszczególnych kierunkach 
studiów podyplomowych

3-semestralne kwalifikacyjne

SpecjalnośćOdpłatność/za semestr
Dydaktyka etyki i filozofii 1000 zł
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angielskim 1000 zł
Doradztwo zawodowe (Edukacyjne) 1000 zł
Integracja i rewalidacja 1000 zł
Logopedia(4 -semestralne) 1000 zł
Pedagogika lecznicza 1000 zł
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 1000 zł
Przygotowanie pedagogiczne 1000 zł
Socjoterapia 1000 zł
Surdopedagogika 1000 zł
Tyflopedagogika 1000 zł
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczościz 1000 zł


2 – semestralne

SpecjalnośćOdpłatność/za semestr
Analityk finansowy 1000 zł
Budownictwo ogólne 1500 zł
Bezpieczeństwo biznesu 1000 zł
Coaching 1500 zł
Doradztwo zawodowe (Przygotowanie do zawodu) 1000 zł
Egzekucja administracyjna 1000 zł
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia 1000 zł
Komunikacja społeczna i medialna 1000 zł
Kontrola i audyt wewnętrzny 1000 zł
Organizacja i zarządzanie oświatą 1000 zł
Poradnictwo dietetyczne 1000 zł
Prawo medyczne 1000 zł
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 1000 zł
Rachunkowość 1000 zł
Zamówienia publiczne 1000 zł
Zarządzanie administracją publiczną 1000 zł
Zarządzanie finansami i doradztwo podatkowe 1000 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia (studia menedżerskie) 1000 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1000 zł
Ziołoznawstwo 1200 zł


Wysokość wpisowego dla kandydatów na studia wynosi: 100 zł.

Wpłat wpisowego oraz czesnego prosimy dokonywać na konto uczelni:
PKO BP O/RADOM    80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

Opłaty za studia można wnosić w dwóch ratach w terminach do:

 • 15 grudnia (za I semestr)
 • 15 marca ( za II semestr)

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com