„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu jest niepubliczną uczelnią wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została 22 sierpnia 2007 r. wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową rejestru 190 (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-07-4001-108/07). Zasady funkcjonowania EUST reguluje zatem Ustawa oraz Statut i Regulamin studiów.

rektor mp smallSerdecznie witam Państwa w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu. EUST jest uczelnią niepubliczną posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia na wielu kierunkach, jak: Administracja, Zdrowie publiczne, Pedagogika, Filologia. Uczelnia pragnie cały czas się rozwijać oraz oferować nowe atrakcyjne na wymagającym rynku pracy kierunki studiów.

W 2010 r., jako pierwsza uczelnia w Radomiu, uzyskaliśmy zgodę na uruchomienie unikatowych kierunków: Budownictwo oraz Kosmetologia. W 2011 r. złożyliśmy do Ministerstwa wniosek o uruchomienie studiów magisterskich (II stopnia) na kierunku Zdrowie Publiczne. Wniosek oczekuje obecnie na pozytywną opinię Ministra. Kilkanaście specjalności utworzonych na prowadzonych kierunkach daje przygotowanie zawodowe poszukiwane na rynku pracy. Absolwenci zdobędą kwalifikacje potrzebne zarówno w sektorze publicznym gospodarki, jak i prywatnym. Będą też kompetentni, aby prowadzić własną działalność gospodarczą. Zachęcam więc do podjęcia studiów w naszej Uczelni, która mimo, iż istnieje dopiero czwarty rok, podjęła i prowadzi własne badania naukowe.

Ogromnym atutem Uczelni jest wybitna kadra nauczycieli akademickich wywodząca się z najlepszych ośrodków akademickich w kraju, takich jak Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL. Doświadczenie dydaktyczne i ogromny dorobek naukowy zatrudnionych u nas osób są gwarancją utrzymania wysokiego poziomu kształcenia, a także satysfakcji studentów z możliwości kontaktu z naukowymi autorytetami.

Uczelnia osiąga także sukcesy na gruncie pozyskiwania funduszy europejskich. W 2009 roku wygraliśmy projekt unijny zatytułowany „Nauczyciel przyszłości”, w ramach którego uruchomiliśmy bezpłatne licencjackie studia dzienne na specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim.

Mottem Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej jest…”przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne” -  obliguje to kierownictwo Uczelni do aktywizowania życia akademickiego w środowisku studenckim, ale także do podejmowania działań na rzecz środowiska Radomia i regionu wykazując szczególną wrażliwość na potrzeby społeczne.

Gratuluję osobom, które zdecydowały się na studia w naszej Uczelni, a wszystkich pozostałych zapraszam do zapoznania się z naszą bogatą ofertą edukacyjną.

 

dr Maria Pierzchalska
Rektor Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com