„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Baza materialna Uczelni

OPIS BAZY MATERIALNEJ I DYDAKTYCZNEJ

Siedziba Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej znajduje się w Radomiu przy ul. Wodnej 13\21, gdzie uczelnia dysponuje pomieszczeniami o łącznej powierzchni 2512 m², na którą składają się dziekanat, pomieszczenia administracyjne, biblioteka, aula (120 miejsc), 14 sal ćwiczeniowych (7x35m) i seminaryjnych (5x25 m), 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu od 8:00 do 22:00 (2x16 stanowisk), laboratoria: anatomii i fizjologii, biochemiczne, chemii budowlanej, gabinet kosmetyczny, pracownia masażu, sanitariaty. Założyciel posiada ławki i krzesła dla 980 studentów, 17 tablic, 10 rzutników pisma i 9 rzutników multimedialnych, DVD, magnetofony, mikroskop, lodówkę (niezbędne dla zajęć z biochemii), 6 kserokopiarek oraz wyposażenie biurowe dla służb administracyjnych.  Uczelnia posiada również dwie tablice interaktywne oraz system do głosowania.

 1  Obraz1 

Założyciel posiada wynajętą w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Hubala w Radomiu, ul. Grzecznarowskiego 2, powierzchnię 950 m² (10 sal wykładowych, dwa pokoje ćwiczeniowe – wszystkie sale wyposażone w sprzęt audiowizualny - 5 rzutników pisma, 2 rzutniki multimedialne, bufet, sanitariaty) oraz salę gimnastyczną, w której to szkole będą odbywać się zajęcia.

Obecnie Biblioteka (zajmująca powierzchnię 120 m²) liczy 12500 woluminów  z zakresu literatury prowadzonych kierunków kształcenia i jest sukcesywnie wzbogacana o nowe pozycje. Ponadto planuje się zakup książek i czasopism specjalistycznych dla planowanego kierunku kształcenia – przewidywany koszt to ok. 20 tys. (vide Plan rozwoju biblioteki).

Łącznie powierzchnia do dyspozycji studentów wynosi 3540 m². Wokół tych obiektów znajdują się place przeznaczone na parkingi.

Budynki odpowiadają wymaganiom określonym w przepisach BHP.

Uczelnia posiada wyposażone laboratoria do zajęć: z anatomii i fizjologii (tablice anatomiczne, fizjologiczne, foliogramy, kasety VHS, płyty DVD), z biochemii: (mikroskop, lodówka, odczynniki, szkło laboratoryjne (pipety automatyczne 1, 0 ml, 5,0 ml, cylinderki na 100 ml), chemii budowlanej oraz gabinet kosmetyczny i masażu.

3  Obraz3 

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com