„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Ten kierunek adresowany jest do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako bardzo istotny aspekt życia własnego i innych. Kierunek z jednej strony może określać wybór własnej kariery zawodowej (indywidualna rola społeczna jednostki), a z drugiej - stawić wewnętrzne stawienia czoła współczesnym zagrożeniom w skali regionalnej, państwowej i lokalnej.

Czytaj więcej...
 

Grafika - Wydział Nauk Społeczno - Medycznych w Warszawie

Praktyczne studia pierwszego stopnia w zakresie Grafiki są przeznaczone dla osób, które swoją przyszłość wiążą z szeroko rozumianym sektorem kreatywnym. Chcą realizować się artystycznie, ale w sposób nowoczesny, zajmować się projektowaniem gier i przestrzeni wirtualnej, działalnością designerską, tworzeniem reklam i dzieł sztuki użytkowej. Ze względu na sporą interdyscyplinarność kierunku studia te są adresowane zarówno do osób o zainteresowaniach związanych ze sztuką, jak i zwolenników nauk humanistycznych czy nauk ścisłych.

Czytaj więcej...
 

Architektura i Urbanistyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu inżyniera architekta dzięki, któremu może kontynuować studia II stopnia (magisterskie). Przeznaczone są dla osób chętnych zdobywania wiedzy na temat odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka.

Przygotowanie z rysunku będzie prowadzone w II połowie września bieżącego roku. 

Czytaj więcej...
 

Pedagogika specjalna

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie trwania studiów student zdobędzie gruntowne przygotowanie teoretyczne w zakresie pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, rehabilitacji oraz nauk pokrewnych. Absolwent posiądzie wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Będzie przygotowany do pracy na stanowisku: wychowawcy, nauczyciela, nauczyciela lub specjalisty kształcenia integracyjnego, pedagoga specjalnego–terapeuty, specjalisty–pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego–rehabilitanta.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

Czytaj więcej...
 

Zarządzanie

Szanowni Państwo, Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskała uprawnienia do prowadzenia 3-letnich studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie. Jesteśmy jedyną uczelnią w Radomiu i regionie oferującą studia  na tym kierunku. Zapraszamy do siedziby uczelni przy ul. Wodnej 13/21 w Radomiu.
W systemie e-learning 30% zajęć jest on-line

Czytaj więcej...
 

Zdrowie publiczne

Podstawowym celem studiów na kierunku Zdrowie publiczne jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowia publicznego, którzy posiadają kompetencje niezbędne do podejmowania różnorodnych funkcji w zakresie  szeroko rozumianej ochrony zdrowia publicznego.

W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

Czytaj więcej...
 

Kosmetologia

Podstawowym celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry  w zakresie kosmetologii, która będzie gotowa do świadczenia szerokiego zakresu usług kosmetycznych.
W systemie e-learning 30% materiałów jest on-line

Czytaj więcej...
 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com