„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

PRAWO PRACY I PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika.

Liczba godzin: 220

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

 

Przykładowe przedmioty:

 • Źródła prawa pracy
 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Podstawy nawiązania stosunku pracy oraz kształtowanie treści stosunku pracy: umowa o pracę i jej rodzaje, przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
 • Zasady rozwiązywania stosunku pracy
 • Umowa o pracę a stosunki cywilnoprawne
 • Wynagrodzenie za pracę oraz zasady jego kształtowania, inne świadczenia przysługujące pracownikom, ochrona wynagrodzenia za pracę
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Problematyka prawna umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników
 • Odpowiedzialność pracodawcy za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Czas pracy
 • UBEZPIECZENIA społeczne
  • Płatnik składek – zakres obowiązków
  • Konto ubezpieczonego i konto płatnika składek
  • Trzy filary w systemie ubezpieczeń emerytalnych – zasady funkcjonowania
  • Ubezpieczenia chorobowe
  • Ubezpieczenia rentowe
  • Ubezpieczenia wypadkowe

 

 

 

 

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com