„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

 Celem studiów jest kształcenie kadry kierowniczej i specjalistów, rozumiejących na czym polega nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej i innymi organizacjami w systemie ochrony zdrowia, umiejących zastosować w praktyce nabyte umiejętności

Liczba godzin: 220

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

 

Przykładowe przedmioty:

 

 • Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
 • Podstawy rachunkowości w jednostkach ochrony zdrowia 
 • Prawo pracy
 • Promocja zdrowia
 • Public Relations w ochronie zdrowia
 • Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia
 • Seminarium Dyplomowe
 • Strategia zarządzania i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
 • Strategie kontraktowania świadczeń medycznych
 • Systemy informacyjne i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu służbą zdrowia
 • Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
 • Wybrane psychospołeczne aspekty zarządzania
 • Zarządzanie jakością w służbie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie pracowników

 

 

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com