„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA LECZNICZA

 

Studia dają kwalifikacje do nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowują do pracy m.in.: w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. By można było wykonywać zawód  niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne

Liczba godzin: 350

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

Przykładowe przedmioty:

 • Dydaktyka przedmiotu
 • Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dziecko niepełnosprawne
 • Arteterapia
 • Pedagogika lecznicza
 • Psychologia zdrowia
 • Podstawy tanatopedagogiki
 • Pedagogika specjalna
 • Wybrane zagadnienia opieki hospicyjnej
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Teoretyczne i praktyczne aspekty rehabilitacji psychospołecznej
 • Andragogika specjalna z gerontologią
 • Sytuacja prawna osób chorych
 • Promocja zdrowia z higieną pracy pedagoga specjalnego
 • Problematyka rodziny osoby chorej
 • Wspomaganie rozwoju osoby chorej

Praktyki w wymiarze 120 godzin

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com