„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA

 

Cena: 1000 zł/semestr

Pozyskiwanie wpływów budżetowych dla Państwa stanowi priorytet dla osób zarządzających administracją samorządową, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług z uwzględnieniem rosnącej świadomości prawnopodatkowej podatników.

Mając więc na uwadze problemy jakie napotykają pracownicy zajmujący się odzyskiwaniem należności publicznoprawnych, które stanowią zaczną cześć budżetów JST pragniemy zaprosić Państwa do podjęcia nauki na studiach podyplomowych z "Egzekucji administracyjnych". Dedykujemy je pracownikom zarządzającym organami administracji samorządowej, skarbnikom oraz pracownikom działów finansowo -księgowych. Udział w studiach pozwoli słuchaczom poszerzyć i wzbogacić posiadaną wiedzę. Atutem przedstawionej oferty oprócz ciekawego programu są wykładowcy prowadzący zajęcia - to praktycy, zajmujący się egzekucją administracyjną.

Na zajęciach oprócz podstawowych zagadnień z postępowania egzekucyjnego dowiedzą się Państwo jak sytuuje się pozycja prawna Wierzyciela, skąd czerpać informacje o majątku dłużnika. Przedstawione zostaną m.in środki ochrony prawnej przysługujące dłużnikowi, a które mają bezpośredni wpływ na zajmowane stanowiska przez Wierzyciela(zarzuty, zwolnienie z egzekucji), zabezpieczenie należności z tytułu podatków i opłat aby nie uległy one przedawnieniu, możliwości wykorzystania kodeksu karnego skarbowego jako pozaegzekucyjnego środka windykacji należności.

W programie studiów - przewidziane są warsztaty ze skutecznej komunikacji z dłużnikiem - NOWOŚĆ

Udział w zajęciach pozwoli zapoznać się z najnowszym orzecznictwem w sprawach kolejności zaspokajania wierzycieli.

 

Egzekucja administracyjna

 1. Postępowanie egzekucyjne w administracji a KPA - wybrane zagadnienia
 2. Elementy prawa cywilnego i postępowania cywilnego w egzekucji
 3. System egzekucji i procedury w postępowaniu egzekucyjnym
 4. Stosunek egzekucji administracyjnej do sądowej
 5. Pozycja prawna Wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
 6. Środki ochrony dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 7. Żródła informacji o majątku zobowiązanego
 8. Zabezpieczenie należności publicznoprawnych
 9. Koszty i wydatki egzekucyjne
 10. Egzekucja z nieruchomości
 11. Kolejność zaspokajania należności uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnych
 12. Ordynacja podatkowa - wybrane zagadnienia
 13. Prawo upadłościowe i naprawcze a postępowanie egzekucyjne
 14. Kodeks karny skarbowy jako pozaegzekucyjny środek windykacyjny
 15. Komunikacja z dłużnikiem
 16. Seminarium dyplomowe

 

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com