„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

INTEGRACJA I REWALIDACJA

Przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, przede wszystkim dla nauczycieli pracujących lub zamierzających pracować z uczniami niepełnosprawnymi w klasach zerowych, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Przygotowanie nauczyciela uczącego w szkole powszechnej do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi a także do współpracy z pedagogiem specjalnym i innymi specjalistami, którzy zajmują się rewalidacją dziecka niepełnosprawnego.

Liczba godzin: 350

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

 

Przykładowe przedmioty

 • Teoretyczne zagadnienia integracji nauczania i wychowania
 • Etyka pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Pedagogika specjalna
 • Metodyka kształcenia integracyjnego
 • Metodyka pracy rewalidacyjnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Logopedia
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Trening umiejętności społecznych
 • Psychoterapia i metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Trening interpersonalny
 • Organizacja zajęć dydaktyczno-terapeutycznych

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com