„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACYJNA

Celem studiów jest nauczenie lub udoskonalenie:
- rozpoznawania potencjalnych zagrożeń wobec jednostki i grupy, które prowadza je do wielorakich odmian patologicznego zachowania się,
- projektowania systemów przeciwdziałań uodporniających oraz chroniących dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi oraz patologizujacymi wpływami środowiska,
- programowania i współpracy z rodzicami, zespołami nauczycielskimi, osobami, instytucjami oraz organizacjami, działającymi w otoczeniu szkoły oraz rodziny,
- metodycznych podstaw prowadzenia pracy profilaktyczno – wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczo – resocjalizacyjnych,
- konstruowania mikrosystemów resocjalizacyjnych,
- programowania i realizacji zindywidualizowanych oddziaływań resocjalizujących w placówkach dla nieletnich (cechujących się różnym stopniem izolacji), młodocianych a także w środowisku otwartym.

Adresatami studiów są:

- absolwentów różnych kierunków i specjalności pedagogicznych,

- pracowników: schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych, innych placówek resocjalizacyjnych oraz opiekuńczo – wychowawczych,

- personelu szkół przy schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych i karnych,

- kadry ośrodków kuratorskich, instytucji uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, jednostek samorządowych, instytucji pozarządowych powołanych do wykonywania zadań profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii społecznej i resocjalizacji w środowisku otwartym,

- działaczy, wolontariuszy i pracowników stowarzyszeń oraz organizacji zajmujących się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży i dorosłych,

- innych osób, które ze względu na specyfikę swej pracy, lub plany zawodowe zainteresowane są problematyką przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym przestępczości.

Liczba godzin: 350

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

Przykładowe przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia socjologii
 • Prawa człowieka
 • Diagnostyka kryminologiczna i resocjalizacyjna
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Pedagogika społeczna
 • Teoria wychowania resocjalizującego
 • Pedagogika penitencjarna i środków probacyjnych
 • Podstawy psychopatologii i niedostosowania społecznego
 • Metodyka pracy opiekuńczo - wychowawczej
 • Metodyka resocjalizacji w warunkach wolnościowych i izolacyjnych
 • Profilaktyka społeczna
 • Modele i programy profilaktyki szkolnej
 • Pedagogiczna analiza mikrosystemów prewencyjnych
 • Twórcza resocjalizacja (choreoterapia, muzykoterapia, teatroterapia)
 • Psychoterapia resocjalizacyjna
 • Praca socjalna z jednostką, grupą, środowiskiem

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com