„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

TYFLOPEDAGOGIKA

 

Studia Podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki są przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów do pracy z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi w różnych grupach wiekowych.  (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dn. 7 września 2004 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110)).

Ponadto studia te są kierowane do absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne, zatrudnionych w szkołach  lub placówkach. o których mowa w art.2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) a także do wszystkich zainteresowanych  spełniających powyższe wymagania, pragnących uzupełnić lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia mogą podjąć również osoby pragnące zdobyć usystematyzowaną wiedzę w zakresie tyflopedagogiki, z zaznaczeniem, iż te studia nie nadają uprawnień pedagogicznych absolwentom studiów niepedagogicznych.

Liczba godzin: 350

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie (sob,/niedz.)

Cena: 1000 zł/semestr

 

Przykładowe przedmioty

 • Tyflopedagogika
 • Psychopatologia
 • Metodyka nauczania dzieci z wadami wzroku
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z wadami wzroku
 • Techniki brajlowskie
 • Anatomia i fizjologia narządu wzroku
 • Choroby narządu wzroku
 • Pomoc psychologiczna
 • Poruszanie się i czynności życia codziennego
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia
 • Kształcenie integracyjne
 • Emisja  głosu
 • Rehabilitacja społeczna słabo widzących i niewidomych

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com