„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

WIEDZA O SPOŁECZNEŃSTWIE Z PODSTAWAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Studium prowadzone jest w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania kolejnych stopni zawodowych oraz w celu zyskania przygotowania metodycznego do nauczania danego przedmiotu w szkole. Studium przygotowuje absolwentów studiów wyższych do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości .

 

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które pragną zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu, a w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych.

Otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Przedsiębiorczość” lub/i „Wiedza o społeczeństwie” w gimnazjach, liceach, technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych, ale nie daje uprawnień pedagogicznych

 

 

Liczba godzin: 379

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

 

 

Przykładowe przedmioty

 

 • Podstawy prawa
 • Integracja europejska
 • Podstawy  rachunkowości
 • Podstawy finansów przedsiębiorstw
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Podstawy marketingu
 • Systemy polityczne w Polsce i państw współczesnych
 • System podatkowy w działalności gospodarczej
 • Polityka gospodarcza i społeczna w Polsce i na świecie
 • Planowanie kariery zawodowej
 • Administracja publiczna
 • Metodyka nauczania przedsiębiorczości
 • Metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie
 • I pomoc przedmedyczna
 • Konstruowanie biznes planu
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Samorząd terytorialny

 

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com