„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

Studia są skierowane jest do:
- Absolwentów szkół wyższych po kierunkach związanych z żywnością i żywieniem
- Pracowników organów urzędowej kontroli żywności, głównie Państwowej Inspekcji
Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej
- Pracowników gastronomii i żywienia zbiorowego 
- Pracowników przemysłu spożywczego
- Propagatorów oświaty zdrowotnej.

Liczba godzin: 220

Czas Trwania: 2 Semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Prawo żywnościowe Polski i Unii Europejskiej oraz jego interpretacja i zastosowanie w praktyce
 • Jakość zdrowotna żywności, suplementów diety, substancji dodatkowych do żywności
 • Zanieczyszczenia i zagrożenia występujące w żywności
 • Odpowiedzialność producenta za zapewnienie bezpieczeństwa żywności
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, ze szczególnym uwzględnieniem zasad GHP/GMP, systemu HACCP oraz normy ISO 22000
 • Prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
 • Rola i zadania organów urzędowej kontroli żywności
 • Żywność GMO – żywność genetycznie modyfikowana
 • Znakowanie żywności i jej identyfikowalność.

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com