„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

 

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie pracy w administracji publicznej. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z organizacją pracy w instytucjach publicznych, a także z pozyskiwaniem funduszy UE na realizacje zadań statutowych administracji pozwoli na zwiększenie efektywności i skuteczności działania poszczególnych organów publicznych.

Adresatami studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie administracją publiczną” są osoby posiadające wyższe wykształcenie i związane lub planujące związać swoją karierę zawodową z administracją publiczną.

Liczba godzin: 220

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: co dwa tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

 

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy administracji publicznej
 • Podstawy marketingu
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Wstęp do organizacji i zarządzania
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja i negocjacje w administracji
 • Prawo administracyjne
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Audyt wewnętrzny w administracji
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Zarządzanie jakością w administracji
 • Zarządzanie strategiczne w administracji
 • Ekonomia menadżerska 
 • Dostęp do informacji publicznych a ochrona informacji niejawnych
 • Podstawowe obszary zadań publicznych (drogi i komunikacja publiczna, pomoc społeczna, kultura, ochrona zdrowia, oświata)

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com