„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków i społeczeństwie postindustrialnym.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych

 

Liczba godzin: 200

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: co 2 tygodnie

Cena: 1000 zł/semestr

 

 

Przykładowe przedmioty

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 • Trening umiejętności kierowniczych
 • Prawo pracy
 • Psychologia zarządzania ludźmi
 • Zagadnienia gospodarki kadrami
 • Integracja zespołu
 • Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych
 • Metody rozwoju i szkolenia pracowników
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą w firmie
 • Coaching  w biznesie

 

 

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com