„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

Studia podyplomowe

COACHING

Cena: 1500 zł/semestr

 

Studia podyplomowe adresowane do osób, które chcą zostać Coachami. Studia przeznaczone są dla menedżerów, liderów, kadry kierowniczej, trenerów, osób, które z racji pełnionej roli zawodowej wspierają i są odpowiedzialne za rozwój kompetencji pracowników oraz osoby zainteresowane własnym rozwojem w obszarze coachingu.

Celem Studiów jest praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia roli coacha w sposób profesjonalny, oparty na wszechstronnej, specjalistycznej wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi  coachingu.

Podczas zajęć uczestnicy będą uczyli się prowadzenia sesji coachingowych, jednocześnie sami będą prowadzili sesje, wdrażając rozwijane kompetencje w praktykę. Podczas zajęć duży nacisk będzie położony  na rozwój osobisty i zawodowy uczestników.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz bibliografię użytecznych książek i filmów, pozwalających samodzielnie dodatkowo rozwijać swoje kompetencje.

Podczas zajęć będziemy rozwijali trzy obszary kompetencji coachingowych:

 • Umiejętność prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych (na wolnym rynku oraz wewnątrz w firmie w ramach coachingu wewnętrznego).
 • Umiejętność prowadzenia coachingu grupowego.
 • Umiejętność wdrożenia kultury coachingowej do firmy / organizacji.

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych Coachów / Trenerów, aby uczestnicy mieli szansę zapoznać się z różnymi osobowościami oraz różnym podejściem do coachingu w ramach prezentowanej metodologii. Opiekunami roku będą Mirosław Bednarski i Mariusz Grudzień.

Projekt realizowany jest wspólnie z Instytutem Skutecznego Działania w Warszawie. www.isd.pl


Zakres merytoryczny studiów:

 • Wprowadzenie do coachingu w biznesie, coaching jako narzędzie podnoszenia kompetencji.
 • Co odróżnia coaching od innych form wspierania rozwoju.
 • Narzędzia komunikacyjne w procesie coachingu.
 • Indywidualny rozwój uczestników w oparciu o narzędzia coachingowe.
 • Asertywność w pracy coacha.
 • Warsztat coacha.
 • Psychologiczne aspekty procesu rozwijania się w coachingu.
 • Narzędzia wspierające pracę coacha.
 • Wielopoziomowa praca coacha – coaching generatywny.
 • Prowadzenie coachingu grupowego.
 • Wdrożenie kultury coachingowej do firmy/organizacji.
 • Warsztat mistrzów coachingu – prowadzenie sesji coachingowych przez uczestników zajęć.
 • Poruszanie się po rynku coachingu w Polsce.
 • Moduł zaliczeniowy (egzamin teoretyczny i praktyczny).

Referencje

 

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com