„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

TELC

Informacje ogólne

 

TELC – informacje ogólne


Centrum Egzaminacyjne TELC jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe, które zrzesza 29 członków, wśród których są nie tylko uniwersytety, lecz także organizacje rządowe i pozarządowe.)

TELC to system egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania i oceniania. TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację Weiterbildungs-Testsysteme GmbH  we Frankfurcie, która jest członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

Egzaminy TELC sprawdzają praktyczne umiejętności. Certyfikaty językowe TELC (poziom B2) są oficjalnie uznawane przez Urząd Służby Cywilnej, jako potwierdzenie znajomości języka obcego. Egzamin TELC  jest odpowiedni dla wszystkich, którzy chcieliby udowodnić, że osiągnęli dany  poziom umiejętności językowych. Certyfikat TELC jest bardzo szeroko rozpoznawalny w wielu instytucjach (uniwersytety, firmy, zagraniczne placówki). Często poziom B2 jest warunkiem otrzymania konkretnego stanowiska czy też zaliczenia lektoratu na niektórych kierunkach studiów.

Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność. Egzamin zdany np. z języka angielskiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka niemieckiego, czy francuskiego na tym samym poziomie. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

Wszystkie testy wraz z raportem z wypowiedzi pisemnej (list) i części ustnej są przesyłane do Frankfurtu nad Menem i tam są sprawdzane. Świadectwo można odebrać po ok. 5-7 tygodniach od daty egzaminu.

Poziomy zaawansowania

 

Poziomy zaawansowania / biegłości językowej

 

Poziomy zaawansowania znajomości języka obcego według skali CEFR (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego):

-  

A1- poziom podstawowy : umiejętność znalezienia się w podstawowych sytuacjach

-  

A2- poziom ponadpodstawowy/ elementarny:  rozumienie nieskomplikowanych informacji i konstruowanie nieskomplikowanych zdań

-  

B1-poziom średnio-zaawansowany niższy:   rozumienie sensu wypowiedzi
i przeprowadzenie  rozmowy

-  

B2- poziom średnio-zaawansowany wyższy:  dobre rozumienie i  wysławianie się bez większego zakłócania komunikacji i zrozumienia

-  

C1- poziom zaawansowany: bardzo dobre rozumienie i płynna wymowa

-  

C2 -poziom zaawansowany: biegła znajomość języka w mowie i piśmie

 

W obrębie ww. poziomów zaawansowania organizowane są następujące egzaminy TELC

 

Poziom

Egzamin

A1

TELC A1

A2

TELC A2

B1

TELC B1

TELC B1 Business

TELC B1 Hotel and Restaurant

B2

TELC B1

TELC B1 Business

TELC B2 Technical

C1

TELC C1

 

Struktura egzaminu

 

 

Struktura egzaminu

 

Każdy egzamin, niezależnie od poziomu, składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje sprawdzenie umiejętności:

-  

czytania ze zrozumieniem,

-  

słuchania ze zrozumieniem,

-  

pisania (długość tekstu i typ wypowiedzi pisemnej różnią się w zależności od poziomu)

-  

znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych  z dziedzin życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się

 

Każda z części sprawdzana jest osobno. Kandydat musi uzyskać min. 60% z części pisemnej
i 60% z części ustnej, żeby egzamin był zaliczony.

 

Egzamin

Czas trwania

Liczba egzaminatorów

A1

10 min. wypełnianie danych i regulamin

80 min. część pisemna

15 min. część  ustna

 

1 z licencją

A2

10 min. wypełnianie danych i regulamin

1 z licencją

B1

10 min. wypełnianie danych i regulamin

150 min. część pisemna (plus 20 min. przerwa przed ostatnią częścią)

15 min. część  ustna

2 z licencją

B2

10 min. wypełnianie danych i regulamin

140 min. część pisemna (plus 20 min. przerwa przed ostatnią częścią)

15 min. część  ustna

2 z licencją

C1

10 min. wypełnianie danych i regulamin

205 min. część pisemna (plus 20 min. przerwa przed ostatnią częścią)

16 min. część  ustna

2 z licencją

 

Nowość: NOWY DWUPOZIOMOWY EGZAMIN A2-B1

Zakres kompetencji  językowych wymaganych do egzaminu dwupoziomowego  A2-B1.*

 

A2

B1

SŁUCHANIE

Kandydat potrafi zrozumieć wyrażenia oraz główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach
i ogłoszeniach.

Kandydat potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w wypowiedzi oraz główne wątki programów radiowych
i telewizyjnych, gdy informacje są podawane wyraźnie.

CZYTANIE

Kandydat potrafi znaleźć konkretne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego takich jak : ogłoszenia, reklamy , prospekty. Kandydat rozumie proste listy prywatne.

Kandydat rozumie teksty dotyczące życia codziennego lub zawodowego oraz opisy wydarzeń , uczuć
i pragnień oraz zawarte w krótkiej korespondencji.

MÓWIENIE

Kandydat potrafi wziąć udział
w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymianie informacje na znane mu tematy.

Kandydat potrafi włączyć się do rozmowy na znane mu tematy
(np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże , wydarzenia bieżące).

PISANIE

Kandydat potrafi sporządzić krótkie
i przejrzyste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Kandydat potrafi  napisać prosty list prywatny np. list z podziękowaniami.

Kandydat potrafi napisać prosty tekst na znany mu temat. Kandydat potrafi napisać prosty list prywatny
z uwzględnieniem przeżyć i wrażeń.

* Przygotowano na podstawie informacji na stronie internetowej: www.telc.net

Struktura egzaminu

Egzamin składa się z dwóch części:
- pisemnej
- ustnej

Część egzaminu

Zadanie

Liczba pytań

Typ zadania

Czas

Część pisemna

100 min.

Słuchanie

Zadanie 1

4

Pytania wielokrotnego wyboru dotyczące nagrania na automatycznej sekretarce.

25 min.

Zadanie 2

5

Pytania wielokrotnego wyboru dotyczące ogłoszeń w miejscach publicznych.

Zadanie 3

4
4

Pytania typu: Prawda/Fałsz
Pytania wielokrotnego wyboru
sprawdzające zrozumienie codziennych sytuacji życiowych.

Zadanie 4

3

Łączenie osób występujących
w nagraniu z opiniami, które wyrażają.

Czytanie

Zadanie 1

5

Pytania wielokrotnego wyboru dotyczące informacji
w katalogach, w Internecie, itd.

45 min.

Zadanie 2

5

Pytania podstawowe i szczegółowe dotyczące informacji udzielonych na forum internetowym  przez internautów.

Zadanie 3

3

3

Pytania typu Prawda/Fałsz
i pytania wielokrotnego wyboru dotyczące zrozumienia komunikatów prasowych
i formalnych ogłoszeń .

Zadanie 4

3

Pytania typu Prawda/Fałsz dotyczące zrozumienia informacji w broszurach
i prospektach.

Zadanie 5

6

Pytania wielokrotnego wyboru polegające na uzupełnieniu listu odpowiednim wyrazem.

Pisanie

Zadanie 1

1

List półformalny  ( z dwóch tematów do wyboru.)

 

30 min.

Część ustna

16 min.

Mówienie

Zadanie 1a

-

Udzielanie informacji na swój temat na podstawie materiału pomocniczego

 

Zadanie 1b

-

Odpowiadanie na pytania egzaminatora związane
z materiałem pomocniczym
w zadaniu  1a.

Zadanie 2a

-

Opis obrazka i opowiadanie na temat z nim związany
w odniesieniu do swojego doświadczenia życiowego.

Zadanie 2b

-

Odpowiadanie na pytania egzaminatora związane
z materiałem pomocniczym
w zadaniu  2a.

Zadanie 3

-

Dyskusja na podany w poleceniu  temat z elementami negocjacji
i wymiany opinii w celu podjęcia decyzji

FAQ

 

FAQ

1) Czy podczas egzaminu istnieje możliwość korzystania ze słownika?

Nie

2) Kiedy i gdzie mogę  przystąpić do egzaminu?

Egzaminy są organizowane na życzenie przez cały rok. Zgłoszenia proszę kierować na adres koordynatora Ośrodka Egzaminacyjnego nowotnik_kozicka@wsnsit.pl.

3) Jaki jest czas oczekiwania na certyfikat?

Około 6 tygodni po przekazaniu dokumentacji do centrali TELC we Frankfurcie

4) Czy można powtarzać egzamin w przypadku niepowodzenia?

Tak, kandydat jednak musi podejść do całości egzaminu po raz kolejny niezależnie od ewentualnego pozytywnego wyniku jednej z części przy poprzednim podejściu.

Kontakt

 

Kontakt

Ośrodek Egzaminacyjny TELC

mgr Monika Nowotnik-Kozicka
ul. Wodna 13/21
tel. 604-802-213
e-mail: telc.radom@eust.pl

Więcej informacji na stronach:

www.telc.net.pl

www.telc.net

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com