„…przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie i kreatywne”

O biurze współpracy z zagranicą

Fotolia 1982000 XSBiuro Współpracy z Zagranicą funkcjonujące w EUST ma na celu przede wszystkim umiędzynarodowienie uczelni.

 • Koordynacja działań związanych z uczestnictwem EUST w europejskich programach edukacyjnych.
 • Promocja EUST na arenie międzynarodowej oraz poszukiwanie potencjalnych partnerów zagranicznych.
 • Realizacja dwustronnych umów o współpracy z zagranicznymi partnerami.
 • Organizacja i obsługa wyjazdów i przyjazdów studentów w ramach programów międzynarodowych.
 • Organizacja i obsługa wyjazdów i przyjazdów kadry akademickiej w ramach programów międzynarodowych.
 • Realizacja projektów o wymiarze międzynarodowym.
 • Nawiązywanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami.
 • Organizacja międzynarodowych konferencji.
 • Współpraca z uczelnianym Biurem Karier.

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu pomyślnie przeszła proces aplikowania w Komisji Europejskiej o udział w programie Erasmus, w wyniku czego Agencja Wykonawcza w Brukseli nadała naszej uczelni tzw. Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter) na lata 2010-2014. Warto podkreślić, iż EUST uzyskała rozszerzoną Kartę Erasmusa (Extended Erasmus University Charter), która umożliwia ubieganie się o fundusze unijne na działania takie jak np. wyjazdy studentów na częściowe studia zagraniczne, wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne czy wymiana kadry akademickiej. 

Korzyści wynikające z posiadania Karty Erasmusa:

 • swobodne studiowanie studentów EUST na partnerskich uczelniach zagranicznych,
 • przyjazdy studentów zagranicznych do EUST na wymianę,
 • wyjazdy naszych wykładowców na wykłady w zagranicznych uczelniach partnerskich,
 • wykłady zagranicznych profesorów dla studentów EUST,
 • rozwój systemu punktów kredytowych ECTS,
 • realizowanie międzynarodowych projektów z partnerami zagranicznymi,
 • wzrost atrakcyjności Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

Kontakt:


Zobacz także:

STUDIA W EUST TO:

 • Dobre przygotowanie do pracy
 • Studia najwyższej jakości
 • Ciekawy program studiów
 • Pomoc finansowa
 • Wygodna siedziba
 • Przywileje studenckie
 • Nowi przyjaciele
 • Przyjazna atmosfera
 • Podróże zagraniczne – program ERASMUS
 • Praktyki zawodowe kursy i szkolenia
 • Nauka języków obcych
 

statuetka WSNSiT

logo

TELC schwarz

ECDL-LOGO

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu.
ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom,
tel: (48) 36 38 680 / (48) 34 40 055
www.eust.pl dziekanat@eust.pl

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Dajnowiec.pl
Template Design: Youjoomla.com